Βιβλιογραφία

Ελληνόγλωσση και ξενόγλωσση βιβλιογραφία αναφορικά με την Εθνική Αντίσταση στην Ελλάδα και την Αντίσταση πανευρωπαϊκά

Πηγές

Η δεκαετία του 1940 έχει καθιερωθεί, πλέον, ως ένα από τα σημαντικότερα και δημοφιλέστερα ερευνητικά πεδία της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Επιπλέον, τα τελευταία χρόνια έχει προστεθεί και ένα έντονο ενδιαφέρον γύρω από τη μελέτη της ιστοριογραφίας και της μνήμης της περιόδου. Αφουγκραζόμενοι την ανάγκη για µία εκ νέου χαρτογράφηση του πεδίου και συγκεκριμένα των πηγών, η παρούσα ελληνόγλωσση και ξενόγλωσση βιβλιογραφία έχει ως στόχο να βοηθήσει τους ερευνητές, καθώς και το ευρύ κοινό στην αναζήτησή του σχετικά με ζητήματα που αφορούν την αναγνώριση της Εθνικής Αντίστασης και των αντιστασιακών οργανώσεων στην Ελλάδα, μέσα στο ευρύτερο πλαίσιο της ιστορίας και μνήμης του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου στην Ευρώπη. Η βιβλιογραφία δεν είναι εξαντλητική, στο μέτρο που δημιουργήθηκε στο πλαίσιο της έρευνας και βασίστηκε τα ερωτήματά της. Οι παρούσες αναφορές (ιστορικές μελέτες, άρθρα, μαρτυρίες, διδακτορικές διατριβές κ.ά.) σχετίζονται, λοιπόν, αφενός με την ιστορία και τη μνήμη της Αντίστασης στην Ελλάδα και αφετέρου με τις αντίστοιχες διεργασίες που έλαβαν χώρα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σε κάθε βιβλιογραφική αναφορά υπάρχουν λέξεις κλειδιά (π.χ. Κατοχή, Αντίσταση, Εμφύλιος, μνήμη, μαρτυρίες, ΕΔΕΣ, ΕΑΜ, Κεντρική Μακεδονία, Γαλλία, τέχνη, τραύμα, Χαϊδάρι, φυλακές κτλ.) για τη διευκόλυνση της αναζήτησης.

Αναφορές