Βιβλιογραφία

Ημερολόγιο Κατοχής της Μαρίκας Αντωνοπούλου (1941 -1944), επιμ. Σοφία Ματθαίου

Συντάκτης

Αντωνοπούλου, Μαρίκα

Έτος Δημοσίευσης

2014

Τύπος

book

Τίτλος Δημοσίευσης

Σελίδες

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Πατάκης

Τοποθεσία

Αθήνα

Απόσπασμα

Λέξεις κλειδιά