Ταυτότητα Έργου

Το ερευνητικό έργο με τίτλο: «Politics of Recognition: The Afterlife of the Greek Resistance in Law, History, and Memory – Πολιτικές αναγνώρισης: η μεταζωή της ελληνικής Αντίστασης στο Δίκαιο, την Ιστορία και τη Μνήμη (1945-2006)» χρηματοδοτήθηκε από το Ελληνικό Ίδρυμα Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) και από τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ) και υλοποιήθηκε στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΕΚΠΑ) με αριθμό Σύμβασης Έργου 15179. Τα παραδοτέα του έργου έχουν αποκλειστικά εκπαιδευτική χρήση.

Συντελεστές

Επιστημονική υπεύθυνη: Μάγδα Φυτιλή

Ερευνητική ομάδα: Μάνος Αυγερίδης, Ελένη Κούκη, Μάγδα Φυτιλή

Επιστημονικός σύμβουλος φορέα υποδοχής (ΕΚΠΑ): Βαγγέλης Καραμανωλάκης

Σκηνοθεσία – μοντάζ εικόνας για την υλοποίηση του ντοκιμαντέρ: Τάσος Γκινοσάτης

Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Ιστοσελίδας

Δημήτρης Κηρύκος

Όροι Χρήσης

Ελεύθερη χρήση για εκπαιδευτικούς, ερευνητικούς και μη κερδοσκοπικούς σκοπούς.

Αναφορά

Η αναφορά στην ιστοσελίδα γίνεται με τον ακόλουθο τρόπο:

Ονομασία ιστοσελίδας, φορέας έκδοσης (ΕΚΠΑ), τόπος και χρόνος, ηλεκτρονική διεύθυνση (URL), ημερομηνία πραγματοποίησης της πρόσβασης (μέρα/μήνας/έτος).