Βιβλιογραφία

Εθνική Αντίσταση, το έπος του λαού

Συντάκτης

Ανδρέου, Νίκος

Έτος Δημοσίευσης

1975

Τύπος

book

Τίτλος Δημοσίευσης

Σελίδες

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Σύγχρονη Εποχή

Τοποθεσία

Αθήνα

Απόσπασμα

Λέξεις κλειδιά