Βιβλιογραφία

Δράσις-Σκοπός-Επιδιώξεις Εθνικοκοινωνικής Επαναστάσεως

Συντάκτης

Αντωνακέας, Νίκος

Έτος Δημοσίευσης

1945

Τύπος

book

Τίτλος Δημοσίευσης

Σελίδες

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Τοποθεσία

Αθήνα

Απόσπασμα