Βιβλιογραφία

Γυναίκες στην Αντίσταση. Μαρτυρίες

Συντάκτης

Κίνηση «Η Γυναίκα στην Αντίσταση»

Έτος Δημοσίευσης

1982

Τύπος

Βιβλίο

Τίτλος Δημοσίευσης

Σελίδες

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Κίνηση «Η Γυναίκα στην Αντίσταση»

Τοποθεσία

Αθήνα

Απόσπασμα