Βιβλιογραφία

Κατοχική Βία 1939-1945: Η ελληνική και ευρωπαϊκή εμπειρία

Συντάκτης

Δορδανάς, Στράτος; Λάζου, Βασιλική; Τζούκας, Βαγγέλης

Έτος Δημοσίευσης

2016

Τύπος

Συλλογικός τόμος

Τίτλος Δημοσίευσης

Σελίδες

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Ασίνη

Τοποθεσία

Αθήνα

Απόσπασμα

Λέξεις κλειδιά