Βιβλιογραφία

Γιατί χάθηκε η νίκη. Από τον έλεγχο της εξουσίας στη συντριβή του ΕΑΜικού κινήματος 1941-1945

Συντάκτης

Αβδούλος, Σταύρος

Έτος Δημοσίευσης

2014

Τύπος

book

Τίτλος Δημοσίευσης

Σελίδες

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Προσκήνιο

Τοποθεσία

Αθήνα

Απόσπασμα

Στα πλαίσια των εκδοτικών μας στόχων, εντάξαμε στη σειρά "Ιστορία και Πολιτική", το βιβλίο του αγωνιστή της Αντίσταστης Σταύρου Αβδούλου: "Γιατί χάθηκε η Νίκη. Από τον έλεγχο της εξουσίας στη συντριβή του ΕΑΜικού κινήματος (1941-45). Το βιβλίο αναφέρεται

Λέξεις κλειδιά