Βιβλιογραφία

Η βουλγαρική κατοχή στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη

Συντάκτης

Κοτζαγεώργη-Ζυμάρη, Ξανθίππη (επιμ.)

Έτος Δημοσίευσης

2002

Τύπος

Συλλογικός τόμος

Τίτλος Δημοσίευσης

Σελίδες

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

ΙΜΧΑ-Παρατηρητής

Τοποθεσία

Θεσσαλονίκη

Απόσπασμα