Βιβλιογραφία

Fascismo y antifascismo en Europa y Argentina en el siglo XX

Συντάκτης

Babot, Judith Casali; Grillo, María Victoria

Έτος Δημοσίευσης

2002

Τύπος

book

Τίτλος Δημοσίευσης

Σελίδες

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Instituto de Investigaciones Históricas, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Tucumán

Τοποθεσία

Tucumán

Απόσπασμα