Βιβλιογραφία

Σκλαβωμένοι Νικηταί

Συντάκτης

Κύρου, Αχιλλέας

Έτος Δημοσίευσης

1945

Τύπος

book

Τίτλος Δημοσίευσης

Σελίδες

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Αετός

Τοποθεσία

Αθήνα

Απόσπασμα