Βιβλιογραφία

"Toward a Greek History of the Jews of Salonica?"

Συντάκτης

Avdela, Efi

Έτος Δημοσίευσης

2014

Τύπος

journal article

Τίτλος Δημοσίευσης

Jewish History

Σελίδες

405-410

Τεύχος

Τόμος

28/3

Εκδότης

Τοποθεσία

Απόσπασμα

Λέξεις κλειδιά