Βιβλιογραφία

Trinity of Passion: The Literary Left and the Antifascist Crusade

Συντάκτης

Wald, Alan M.

Έτος Δημοσίευσης

2011

Τύπος

book

Τίτλος Δημοσίευσης

Σελίδες

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Univ of North Carolina Press

Τοποθεσία

Απόσπασμα