Βιβλιογραφία

«Μαθήματα δημόσιας ιστορίας από το ελληνικό Κοινοβούλιο: Η περίπτωση του νόμου 1285/1982 ‘Για την αναγνώριση της Εθνικής Αντίστασης του Ελληνικού Λαού εναντίον των στρατευμάτων κατοχής 1941-1944’»

Συντάκτης

Στριφτόμπολα, Ελένη

Έτος Δημοσίευσης

2015

Τύπος

book section

Τίτλος Δημοσίευσης

Α. Ανδρέου, Σ. Κακουριώτης, Γ. Κόκκινος, Ε. Λεμονίδου, Ζ. Παπανδρέου, Ε. Πασχαλούδη (επιμ.) Η δημόσια ιστορία στην Ελλάδα. Χρήσεις και καταχρήσεις της ιστορίας

Σελίδες

239-252

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Επίκεντρο

Τοποθεσία

Θεσσαλονίκη

Απόσπασμα