Βιβλιογραφία

Η Θεσσαλονίκη εν πολέμω... 28 Οκτωβρίου 1940 - 9 Απριλίου 1941

Συντάκτης

Αναστασιάδης, Γιώργος

Έτος Δημοσίευσης

2015

Τύπος

book

Τίτλος Δημοσίευσης

Σελίδες

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Κυριακίδη

Τοποθεσία

Θεσσαλονίκη

Απόσπασμα