Βιβλιογραφία

Συναγωνιστές. Το ΕΑΜ και οι εβραίοι της Ελλάδας

Συντάκτης

Χανδρινός, Ιάσονας

Έτος Δημοσίευσης

2020

Τύπος

book

Τίτλος Δημοσίευσης

Σελίδες

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Ψηφίδες

Τοποθεσία

Αθήνα

Απόσπασμα