Βιβλιογραφία

Εθνικιστική "αντίδραση" και Τάγματα Ασφαλείας. Εμφύλιος και αντικατοχικός πόλεμος

Συντάκτης

Πριόβολος, Γιάννης

Έτος Δημοσίευσης

2017

Τύπος

book

Τίτλος Δημοσίευσης

Σελίδες

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Πατάκης

Τοποθεσία

Αθήνα

Απόσπασμα