Βιβλιογραφία

"La justicia transicional después de la guerra y la dictadura: aprendizajes desde la experiencia europea (1945-2010)"

Συντάκτης

Huyse, Luc

Έτος Δημοσίευσης

2013

Τύπος

report

Τίτλος Δημοσίευσης

Σελίδες

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Centre for Historical Research and Documentation on War and Contemporary Society

Τοποθεσία

Απόσπασμα