Βιβλιογραφία

ΕΔΑ, 1951-67, Το νέο πρόσωπο της Αριστεράς

Συντάκτης

Τρίκκας, Τάσος

Έτος Δημοσίευσης

2009

Τύπος

Book

Τίτλος Δημοσίευσης

Σελίδες

Τεύχος

Τόμος

1-2

Εκδότης

Θεμέλιο

Τοποθεσία

Αθήνα

Απόσπασμα