Βιβλιογραφία

«Πολιτισμός, Αντίσταση και λογοκριτικές παρεμβάσεις της Αριστεράς στη δεκαετία του ’60: Η Αντιγόνη της Κατοχής»

Συντάκτης

Χάλκου, Μαρία

Έτος Δημοσίευσης

2016

Τύπος

Book section

Τίτλος Δημοσίευσης

Π. Πετσίνη - Δ. Χριστόπουλος (επιμ.), Η λογοκρισία στην Ελλάδα

Σελίδες

256-265

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Ίδρυμα Ρόζα Λούξεμπουργκ

Τοποθεσία

Αθήνα

Απόσπασμα