Βιβλιογραφία

«Η επανεύρεση της πρωτεύουσας: Η βιβλιογραφία των μη εαμικών αθηναϊκών οργανώσεων»

Συντάκτης

Χατζηβασιλείου, Ευάνθης

Έτος Δημοσίευσης

2008

Τύπος

book section

Τίτλος Δημοσίευσης

Γ. Αντωνίου, Ν. Μαρατζίδης (επιμ.), Η εποχή της σύγχυσης. Η δεκαετία του '40 και η ιστοριογραφία

Σελίδες

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Βιβλιοπωλείο της Εστίας

Τοποθεσία

Αθήνα

Απόσπασμα