Βιβλιογραφία

ΕΔΑ, 1956-1967. Πολιτική και ιδεολογία

Συντάκτης

Λαμπρινού, Κατερίνα

Έτος Δημοσίευσης

2017

Τύπος

Βιβλίο

Τίτλος Δημοσίευσης

Σελίδες

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Πόλις

Τοποθεσία

Αθήνα

Απόσπασμα