Βιβλιογραφία

«Η κοινωνία της υπαίθρου στα χρόνια του Εμφυλίου»

Συντάκτης

Βόγλης, Πολυμέρης

Έτος Δημοσίευσης

2009

Τύπος

journal article

Τίτλος Δημοσίευσης

Χ. Χατζηιωσήφ (επιμ.), Ιστορία της Ελλάδας του 20ού αιώνα, 1945-1952

Σελίδες

327-361

Τεύχος

Τόμος

Δ2

Εκδότης

Βιβλιόραμα

Τοποθεσία

Αθήνα

Απόσπασμα

Λέξεις κλειδιά