Βιβλιογραφία

«Διαστάσεις του μνημονικού λόγου των Ταγμάτων Ασφαλείας»

Συντάκτης

Πετρόπουλος, Γιώργος

Έτος Δημοσίευσης

2008

Τύπος

book section

Τίτλος Δημοσίευσης

Ρ. Βαν Μπούσχοτεν κ.ά. (επιμ.), Μνήμες και Λήθη του Ελληνικού Εμφυλίου Πολέμου

Σελίδες

223-238

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Επίκεντρο

Τοποθεσία

Θεσσαλονίκη

Απόσπασμα