Βιβλιογραφία

"Commemorating World War II in Northern Greece: Controversy and Reconsideration"

Συντάκτης

Katsaridou, Iro; Kontogiorgi, Anastasia

Έτος Δημοσίευσης

2008

Τύπος

journal article

Τίτλος Δημοσίευσης

Forum for Modern Language Studies

Σελίδες

140-154

Τεύχος

2

Τόμος

44

Εκδότης

Τοποθεσία

Απόσπασμα