Βιβλιογραφία

Η Εθνική Αντίσταση 1941-1944 στο Νομό Ρεθύμνης

Συντάκτης

Τσιριμονάκης, Εμμανουήλ

Έτος Δημοσίευσης

1985

Τύπος

book

Τίτλος Δημοσίευσης

Σελίδες

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Τοποθεσία

Αθήνα

Απόσπασμα