Βιβλιογραφία

Σύγχρονη Πολιτική Ιστορία της Ελλάδος

Συντάκτης

Μαρκεζίνης, Σπυρίδων

Έτος Δημοσίευσης

1994

Τύπος

Βιβλίο

Τίτλος Δημοσίευσης

Σελίδες

Τεύχος

Τόμος

1-2

Εκδότης

Πάπυρος

Τοποθεσία

Αθήνα

Απόσπασμα