Βιβλιογραφία

«Η πολιτική κληρονομιά του ΕΔΕΣ. Το Εθνικόν Κόμμα Ελλάδος, 1940-1950»

Συντάκτης

Βαφέας, Νίκος; Τζούκας, Βαγγέλης

Έτος Δημοσίευσης

2012

Τύπος

book section

Τίτλος Δημοσίευσης

Π. Βόγλης, Ι. Χανδρινός, Φ. Τσιλάγα (επιμ.), Η εποχή των ρήξεων. Η ελληνική κοινωνία στη δεκαετία του 1940

Σελίδες

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Επίκεντρο

Τοποθεσία

Θεσσαλονίκη

Απόσπασμα