Βιβλιογραφία

Μας πήραν την Αθήνα… Ξαναδιαβάζοντας την ιστορία 1941-1950

Συντάκτης

Ελεφάντης, Άγγελος

Έτος Δημοσίευσης

2003

Τύπος

Βιβλίο

Τίτλος Δημοσίευσης

Σελίδες

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Βιβλιόραμα

Τοποθεσία

Αθήνα

Απόσπασμα

Λέξεις κλειδιά