Βιβλιογραφία

Haunted by Hitler: Liberals, the Left, and the Fight Against Fascism in the United States

Συντάκτης

Vials, Christopher

Έτος Δημοσίευσης

2014

Τύπος

book

Τίτλος Δημοσίευσης

Σελίδες

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

University of Massachusetts Press

Τοποθεσία

Απόσπασμα