Βιβλιογραφία

Η Ελλάδα της Μεταπολίτευσης, 1974-1990. Σταθερή δημοκρατία σημαδεμένη από τη μεταπολεμική ιστορία

Συντάκτης

Βούλγαρης, Γιάννης

Έτος Δημοσίευσης

2001

Τύπος

Βιβλίο

Τίτλος Δημοσίευσης

Σελίδες

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Θεμέλιο

Τοποθεσία

Αθήνα

Απόσπασμα