Βιβλιογραφία

Η Κρήτη υπό Κατοχή. Η μάχη της Κρήτης και η Εθνική Αντίσταση. Κατοχή και δωσιλογισμός

Συντάκτης

Κούκουνας, Δημοσθένης

Έτος Δημοσίευσης

2017

Τύπος

book

Τίτλος Δημοσίευσης

Σελίδες

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Ariston Books

Τοποθεσία

Αθήνα

Απόσπασμα