Βιβλιογραφία

Η ιστορία της Εθνικής Αντιστάσεως ΟΑΓ 1941-1945

Συντάκτης

Μπομποτίνος, Ιωάννης

Έτος Δημοσίευσης

1954

Τύπος

Βιβλίο

Τίτλος Δημοσίευσης

Σελίδες

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Τοποθεσία

Αθήνα

Απόσπασμα