Βιβλιογραφία

"Historical Memory and European Identity"

Συντάκτης

Bodei, Remo

Έτος Δημοσίευσης

1995

Τύπος

journal article

Τίτλος Δημοσίευσης

Philosophy & Social Criticism

Σελίδες

1-13

Τεύχος

4

Τόμος

21

Εκδότης

Τοποθεσία

Απόσπασμα