Βιβλιογραφία

Το ΕΑΜ στην Ηλεία. Η συγκρότηση της λαϊκής ηγεμονίας (1941-1944). Οργανωτικά πρότυπα και φαντασιακές λειτουργίες

Συντάκτης

Μούτουλας, Παντελής

Έτος Δημοσίευσης

2012

Τύπος

thesis

Τίτλος Δημοσίευσης

Σελίδες

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Πάντειο Πανεπιστήμιο

Τοποθεσία

Απόσπασμα