Βιβλιογραφία

«Το ΕΑΜ και η Εθνική Αντίσταση του 1941-44»

Συντάκτης

Αποστόλου, Λευτέρης

Έτος Δημοσίευσης

1976

Τύπος

newspaper article

Τίτλος Δημοσίευσης

Αυγή

Σελίδες

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Τοποθεσία

Αθήνα

Απόσπασμα

Λέξεις κλειδιά