Βιβλιογραφία

Έλληνες και ξένοι κατάσκοποι στην Ελλάδα

Συντάκτης

Ιωαννίδης, Γιάννης Β.

Έτος Δημοσίευσης

1952

Τύπος

book

Τίτλος Δημοσίευσης

Σελίδες

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Μαυρίδη

Τοποθεσία

Αθήνα

Απόσπασμα