Βιβλιογραφία

Η νομοθεσία για την Εθνική Αντίσταση

Συντάκτης

Παπαθανασόπουλος, Θανάσης

Έτος Δημοσίευσης

1983

Τύπος

book

Τίτλος Δημοσίευσης

Σελίδες

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Σάκκουλας

Τοποθεσία

Αθήνα

Απόσπασμα

Λέξεις κλειδιά