Βιβλιογραφία

Seeking Peace in the Wake of War: Europe, 1943-1947

Συντάκτης

Hoffmann, Stefan-Ludwig, Kott, Sandrine, Romijn, Peter and Wieviorka, Olivier

Έτος Δημοσίευσης

2015

Τύπος

book

Τίτλος Δημοσίευσης

Σελίδες

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Amsterdam University Press

Τοποθεσία

Amsterdam

Απόσπασμα