Βιβλιογραφία

A European Memory? Contested Histories and Politics of Remembrance

Συντάκτης

Pakier, Małgorzata; Stråth, Bo

Έτος Δημοσίευσης

2012

Τύπος

book

Τίτλος Δημοσίευσης

Σελίδες

Τεύχος

Τόμος

6

Εκδότης

Berghahn Books

Τοποθεσία

New York; Oxford

Απόσπασμα