Βιβλιογραφία

Film, History and Memory

Συντάκτης

McGarry, Fearghal; Carlsten, Jennie

Έτος Δημοσίευσης

2015

Τύπος

book

Τίτλος Δημοσίευσης

Σελίδες

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Palgrave Macmillan

Τοποθεσία

Απόσπασμα