Βιβλιογραφία

Ανέκδοτα ιστορικά κείμενα της Εθνικής Αντιστάσεως του Γεωργίου Ν. Παπαϊωάννου, Αρχηγού Ε.Δ.Ε.Σ. Τριχωνίδας

Συντάκτης

Λαμνάτος, Βασίλης

Έτος Δημοσίευσης

1999

Τύπος

book

Τίτλος Δημοσίευσης

Σελίδες

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Δωδώνη

Τοποθεσία

Αθήνα

Απόσπασμα