Βιβλιογραφία

Η επιβολή του κράτους, Ο εμφύλιος πόλεμος στη Λαμία, 1945-1949

Συντάκτης

Λάζου, Βασιλική

Έτος Δημοσίευσης

2016

Τύπος

Βιβλίο

Τίτλος Δημοσίευσης

Σελίδες

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Ταξιδευτής

Τοποθεσία

Αθήνα

Απόσπασμα