Βιβλιογραφία

Πέντε χρόνια αίματος δόξης και σκλαβιάς. Η Πάτρα στον πόλεμο και στην κατοχή

Συντάκτης

Λάγαρης, Δημήτριος Γ.

Έτος Δημοσίευσης

1946

Τύπος

book

Τίτλος Δημοσίευσης

Σελίδες

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Τοποθεσία

Πάτρα

Απόσπασμα