Βιβλιογραφία

Απομνημονεύματα, Μεγαλεία και Θρήνοι, Δόξες και Αθλιότητες ενός αγώνος

Συντάκτης

Παπαδόπουλος, Αλέξανδρος

Έτος Δημοσίευσης

1976

Τύπος

Βιβλίο

Τίτλος Δημοσίευσης

Σελίδες

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Τοποθεσία

Ιωάννινα

Απόσπασμα