Βιβλιογραφία

«Η Αθήνα ενάντια στην ύπαιθρο. Η εκστρατεία των Ταγμάτων Ασφαλείας από την Αθήνα στην Εύβοια»

Συντάκτης

Σκαλιδάκης, Γιάννης

Έτος Δημοσίευσης

2008

Τύπος

journal article

Τίτλος Δημοσίευσης

Ο Πολίτης

Σελίδες

23-28

Τεύχος

Τόμος

163

Εκδότης

Τοποθεσία

Αθήνα

Απόσπασμα