Βιβλιογραφία

«Βίωμα, ιστορία και πολιτική: η υπόσταση της προσωπικής μαρτυρίας. Σκέψεις με αφορμή δύο βιβλία του Τάκη Μπενά»

Συντάκτης

Παπαθανασίου, Ιωάννα

Έτος Δημοσίευσης

1996

Τύπος

journal article

Τίτλος Δημοσίευσης

Τα Ιστορικά

Σελίδες

253-266

Τεύχος

24-25

Τόμος

Τόμ. 13

Εκδότης

Τοποθεσία

Απόσπασμα

Λέξεις κλειδιά