Βιβλιογραφία

«Ο θάνατος της Ελένης στον Εμφύλιο. Η μνήμη και το γεγονός, η μνήμη ως Ιστορία»

Συντάκτης

Μπάδα, Κωνσταντίνα

Έτος Δημοσίευσης

2001

Τύπος

book section

Τίτλος Δημοσίευσης

Χρυσούλα Χατζητάκη-Καψωμένου (επιμ.), Ελληνικός Παραδοσιακός Πολιτισμός: Λαογραφία και Ιστορία

Σελίδες

230-240

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Παρατηρητής

Τοποθεσία

Θεσσαλονίκη

Απόσπασμα