Βιβλιογραφία

"Avoiding the Issue of Collaboration and Indifference during the Holocaust in Greece"

Συντάκτης

Apostolou, Andrew

Έτος Δημοσίευσης

2011

Τύπος

book section

Τίτλος Δημοσίευσης

Collaboration with the Nazis Public Discourse After the Holocaust

Σελίδες

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Routledge

Τοποθεσία

London/New York

Απόσπασμα