Βιβλιογραφία

Καπετάν Γύπαρης

Συντάκτης

Γυπαράκης, Αντρέας

Έτος Δημοσίευσης

1967

Τύπος

book

Τίτλος Δημοσίευσης

Σελίδες

Τεύχος

Τόμος

Εκδότης

Τοποθεσία

Αθήνα

Απόσπασμα